INSTAGRAM YARIŞMA KURALLARI – NİSAN 2024

MADDE 1 – YARIŞMANIN ORGANİZASYONU

30 Nisan öğlen 12'den 11 Mayıs 2024 saat 17:00'ye kadar Sütdiyarı Instagram hesabında bu kurallarda açıklanan prosedürlere uygun olarak "Sütdiyarı Anneler Günü Çekilişi, #AnnemYanimda" başlıklı zorunlu satın alma olmaksızın ücretsiz bir çekiliş kampanyası düzenlemektedir.

Bu yarışma, oyunlar ve yarışmalar için geçerli olan Alman yasalarının hükümlerine tabidir. Çekiliş ile dijital yarışma şeklinde düzenlenecektir.

Yarışmaya Instagram platformu üzerinden erişilebildiğinden, yarışma ile ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda Instagram hiçbir şekilde sorumlu değildir. Instagram, kampanyanın düzenleyicisi veya sponsoru değildir.

MADDE 2 - KATILIM KOŞULLARI

Bu ücretsiz yarışma, Organizatörün çalışanları ve ailelerinin yanı sıra yarışmanın geliştirilmesi, tanıtımı ve yönetimine katılan herhangi bir kişi hariç olmak üzere, internet erişimi ve geçerli bir e-posta adresi olan ve Avrupa Birliği ülkelerinden birinde ikamet eden 18 yaşından büyük tüm gerçek kişilere açıktır.

Ancak, reşit olmayan her katılımcı, Çekilişlere katılmak için ebeveyninin veya yasal vasisinin önceden onayını almalıdır.

Organizatör, reşit olmayan herhangi bir katılımcıdan bu vekaletnamenin kanıtını sunmasını isteyebilir ve gerekirse bu vekaletnamenin kanıtını sağlayamayan bir katılımcıyı diskalifiye edebilir.

Organizatör, reşit olmayan orijinal kazananın bu uygunluğu yeterince gösterememesi durumunda alternatif bir kazanan aday gösterme hakkını saklı tutar.

Bu yarışmaya katılmanın tek gerçeği, bu kuralların kayıtsız şartsız saf ve basit bir şekilde kabul edilmesi anlamına gelir.

MADDE 3 - KATILIM KOŞULLARI

Bu yarışma yalnızca Sütdiyarı'nın Instagram hesabında (@Sutdiyari.eu) 1. maddede belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

Yarışmaya katılım aşağıdaki gibidir:

  • Sütdiyarı Instagram sayfasını takip edin
  • Bu gönderiyi beğenin
  • Yorumlarda 2 arkadaşınızı etiketleyin

Tüm yarışma süresi boyunca, kişi başına yalnızca bir girişe izin verilir.

MADDE 4 – KAZANANIN ADI

Kazanan, Madde 1'de belirtilen yarışmanın bitiş tarihinden sonra çekilecektir.
Kazanan, Madde 3'te belirtilen katılım sürecini tamamlayan katılımcılar arasında ve Simpliers aracı kullanarak belirlenecektir.

Kazananla, çekilişten sonra 72 saatlik bir gecikmeyle Sütdiyarı tarafından kişisel verilerini almak, kazançlarını teslimat yoluyla iletmek veya mağazada toplamak için Instagram platformunda özel mesaj yoluyla doğrudan iletişime geçilecektir.
Kazanan bildirimin gönderildiği tarihten itibaren 72 saatlik bir gecikme içinde yanıt vermeyen herhangi bir kazanan, kaybedilmiş sayılacaktır.

Ödülün teslimi sırasında Organizatörün kontrolü dışında herhangi bir sorun olması durumunda, Yarışmayı Düzenleyen sorumlu tutulamaz.

MADDE 5 – ÖDÜLLER

Yarışmanın bir parçası olarak, rastgele çekilecek ve kazananlar ilan edilecek olan doğrulanmış katılımcılara verilecek aşağıdaki ödül verilecektir: Karaca 24 parça, 6 kişilik yemek takımı.

Organizatör, ödülü vermeden önce kazananların yaşını doğrulama hakkını saklı tutar. Organizatör, kazananlar tarafından ödüllerin kullanılmasından veya kullanılmamasından ve hatta takas edilmesinden sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep durumunda, organizatör kazanılan ödülü tazminatsız olarak iptal etme hakkını saklı tutar.

Seçilen katılımcılar bu yarışmaya katılımları için herhangi bir tazminat almayacaktır.

Ödül, herhangi bir anlaşmazlığa, eşdeğerinin para olarak veya herhangi bir biçimde teslim edilmesine veya herhangi bir nedenle değiştirilmesine veya değiştirilmesine veya değiştirilmesine yol açmamalıdır.

MADDE 6 - KAZANANLARIN BELİRLENMESİ VE KAYIT SILME

Katılımcılar kimliklerinin doğrulanmasına izin verir. Bu kurallara uyulmaması, koşullar ne olursa olsun herhangi bir sahtekarlık veya aldatma girişimi, yazarın katılımının açık ve basit bir şekilde dışlanmasına neden olacaktır.

MADDE 7 - KATILIM ÜCRETLERİNİN İADESİ

Yarışmaya katılım ücretsiz olduğundan ve herhangi bir mal veya hizmet satın alma yükümlülüğü olmadığından, kuralların sunulması talepleri için yapılan masrafların geri ödenmesi talep edilemez.

Yarışma kuralları web sitesinde yer almaktadır ve yarışma süresince görüntülenebilir.

Çekilişe sabit veya mobil internet bağlantısı üzerinden ücretsiz veya sabit oran esasına göre (kablolu, ADSL, fiber optik, mobil internet paketi) katılım, katılımcının yarışmaya bağlanması herhangi bir ek maliyet doğurmadığı sürece herhangi bir geri ödeme ile sonuçlanmayacaktır.

MADDE 8 – SORUMLULUK

Organizatör, İnternet ağının arızalanması, bilgisayar virüsü, harici bir saldırı, dolandırıcılık, Yarışmaya erişimi veya sorunsuz çalışmasını engelleyen teknik bir arıza durumunda sorumlu değildir. Bu durumda, ödülleri vermeme ve/veya bu sahtekarlıkların yazarlarını ve/veya suç ortaklarını yetkili mahkemelerde kovuşturma hakkını saklı tutar.

Organizatör, mücbir sebepler veya tesadüfi bir olay nedeniyle bu kuralların uygulanmasının gecikmesi veya engellenmesi durumunda sorumlu tutulamaz.

Ayrıca, ödülün teslimi sırasında teslimat sorunları, posta kaybolması veya ödülün kırılması durumunda Organizatörün sorumluluğu hiçbir şekilde kabul edilemez. Organizatör tarafından Kazanan'a gönderilen ve postane tarafından başka herhangi bir nedenle alınmayan veya iade edilmeyen herhangi bir ödül, Kazanan tarafından kaybedilecek ve Organizatör tarafından edinilmiş olarak kalacaktır. Organizatör, internet ağının kesintiye uğramasından veya posta ve idari hizmetlerin neden olduğu gecikmelerden, kayıplardan veya zararlardan sorumlu tutulamaz.

MADDE 9 – BT VE ÖZGÜRLÜKLER

Yarışmaya katılım bağlamında toplanan kişisel veriler, Organizatör tarafından toplanacak ve yalnızca Yarışmaya katılımı yönetmek, kazananı belirlemek ve ödülü vermek amacıyla kendi sorumluluğu altında işlenecektir. Bu üç yükümlülüğün sınırlarının ötesinde tutulmayacaklar.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilere erişme, bunları değiştirme, düzeltme ve silme hakkının yanı sıra, meşru nedenlerle, gerekirse, aşağıdaki adrese basit bir yazılı talep üzerine bunların işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptir:

Nordex Food

Nordre Ringgade 2, Dronninglund, Denmark

Girdilerin doğrulanması ve değerlendirilmesi için tüm veriler zorunludur. Sonuç olarak, katılımcılar bu verilerin toplanmasına itiraz etmeleri durumunda katılımlarının doğrulanmayacağı konusunda bilgilendirilecektir. Toplanan veriler yalnızca organizatör için ayrılmıştır. Hiçbir koşulda üçüncü şahıslara iletilmeyecek veya ifşa edilmeyecektir.

MADDE 10 – YÖNETMELİKLERİN SUNULMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Kurallar, yarışma süresi boyunca çevrimiçi ve ücretsiz olarak görüntülenebilir. Kurallar talep üzerine ücretsiz olarak gönderilecektir. Organizatör, bu kuralları herhangi bir zamanda çevrimiçi bildirimde bulunarak değişiklik şeklinde değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE 11 – FİKRİ, EDEBİ VE SANATSAL MÜLKİYET HAKLARI

Yarışma sayfasında kullanılan resimler, tasvir edilen nesneler, adı geçen ticari markalar ve ticari isimler, grafik ve bilgisayar öğeleri ve yarışma sayfasını oluşturan veritabanları ilgili sahiplerinin münhasır mülkiyetindedir ve hukuki ve/veya cezai kovuşturma tehdidi altında ilgili sahiplerinin yazılı izni olmadan çıkarılamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz.

MADDE 11 – YARGI YETKİSİNİN DEVRİ VE KURALLARIN YORUMLANMASI

Kuralların yorumlanması ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık organizatör tarafından karara bağlanacaktır. Bu yarışmaya katılım, bu kuralların tüm hükümleri, internette yürürlükte olan etik kurallar (görgü kuralları, davranış kuralları vb.) ve ayrıca Alman topraklarında yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklerin ve oyunlar ve piyangolar için geçerli hükümler de dahil olmak üzere koşulsuz olarak kabul edildiği anlamına gelir. Bu kuralların yorumlanması veya uygulanması, yarışmanın mekanizmaları veya koşulları veya kazananı ile ilgili hiçbir telefon veya yazılı soru yanıtlanmayacaktır. Bir anlaşmazlık durumunda, yarışmanın bitiminden sonra en fazla 30 gün içinde gönderilen, yalnızca alındı teyidi içeren taahhütlü bir mektuba izin verilir. Bariz hatalar hariç olmak üzere, Organizatörün Çekiliş sistemlerinden kaynaklanan bilgilerin, bağlantı elemanları ve Çekilişlerle bağlantılı olarak bu tür bilgilerin bilgisayar tarafından işlenmesiyle ilgili tüm anlaşmazlıklarda kanıtlayıcı değere sahip olacağı kabul edilmiştir.

Bu Kurallarla bağlantılı veya bağlantılı herhangi bir yasal işlemden önce (özellikle bunların uygulanması veya yorumlanması), Katılımcılar karşılıklı anlaşma yoluyla ve ücretsiz olarak Organizatöre şikayette bulunmayı taahhüt ederler.

Katılımcılar, oyunlar ve yarışmalar için geçerli olan Alman düzenlemelerine tabidir. Dostane bir şekilde çözülemeyen anlaşmazlıklar, kamu politikası aksini öngörmedikçe, organizatörün kayıtlı ofisinin yetkili mahkemelerine sunulacaktır.