SütdiyarI Yumusak Az Yagli %45

Paketleme: 6 x 400 g, 6 x 1 kg